Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Jamka Beata

Jamka Beata

Beata Jamka, freelance profesor, dr hab. w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Wieloletni pracownik Szkoły Głównej Handlowej, stypendystka Fundacji Jurzykowskiego (University of Kansas, Lawrence, USA), profesor nadzwyczajny Uczelni  Łazarskiego. Ekspert zarządzania zasobami ludzkimi, wykładowca na studiach podyplomowych ZZL SGH, publicystka.

Autorka licznych publikacji naukowych, m.in. monografii Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością (2011) oraz redaktor naukowy i współautorka książki Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości  indywidualnej i korporacyjnej (2012). Jej najnowsze zainteresowania naukowe są ulokowane na styku neuronauk i zarządzania potencjałem ludzkim (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, efektywność); obejmują także alternatywne paradygmaty gospodarowania.