Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Gałka Jan

Gałka Jan

Jan Gałka – magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu. Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia za rok akademicki 2019/2020. Autor publikacji z zakresu prawa karnego i prawa konstytucyjnego w czasopismach „Wrocławskie Studia Erazmiańskie”, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne”, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis”, „Medyczna Wokanda” oraz „Przegląd Legislacyjny”. W kręgu jego zainteresowań znajduje się przede wszystkim prawo karne i prawo konstytucyjne, pojęcie narodu oraz kwestie tożsamości narodowej i tożsamości konstytucyjnej.