Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Frejdenberg Olga

Frejdenberg Olga

Olga Frejdenberg (1890–1955), filolog klasyczny, prekursorka studiów antropologiczno-kulturowych.

Ojciec, Michaił Filipowicz, był dziennikarzem i wynalazcą. Matka, Anna Osipowna, rodzona siostra malarza Leonida Pasternaka, ojca Borysa, dbała, by obie rodziny, Frejdenbergów i Pasternaków, spędzały wspólnie wakacje. Olga i Borys znali się więc od dzieciństwa.

W 1908 roku Frejdenberg ukończyła w Petersburgu prywatne gimnazjum, następnie jako wolny słuchacz uczęszczała na zajęcia uniwersyteckie –  jako kobieta i Żydówka nie mogła podjąć systematycznej edukacji uniwersyteckiej. Podróżowała po Europie, studiując języki. Po wybuchu pierwszej wojny światowej pracowała w szpitalach wojennych jako siostra miłosierdzia.    

W 1917 roku wstąpiła na Uniwersytet Piotrogrodzki i w 1923 roku ukończyła wydział historyczno-filologiczny, broniąc w 1924 roku pracę doktorską zatytułowaną Proischożdienije grieczeskogo romana  (Pochodzenie powieści greckiej).

Od 1933 roku kierowała katedrą filologii klasycznej Leningradzkiego Instytutu Filozofii, Literatury i Historii (w 1937 roku włączonego do reaktywowanego Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego). 

W 1935 roku obroniła pracę habilitacyjną Poetika sjużeta i żanra (Poetyka tematu i rodzaju) i uzyskała tytuł profesora.

Okres blokady Leningradu przeżyła w mieście. Po wojnie w 1950 roku odeszła na emeryturę. W 1954 roku ukończyła najważniejszą pracę w swoim dorobku naukowym, Obraz i poniatije (Obraz i pojęcie, pol. wydanie: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007).

W Polsce została również wydana jej praca Semantyka kultury, TAiWPN Universitas, Kraków 2009 (wyd. II).

Jej nowatorskie badania nad kulturą i literaturą sytuowały ją często na marginesie oficjalnego życia naukowego w czasach, gdy o każdym przedsięwzięciu decydowała obowiązująca doktryna. Przetrwała stalinowski terror, który pochłonął jej brata i wielu bliskich z jej otoczenia uniwersyteckiego.  

Zainteresowanym bliżej postacią i dorobkiem Olgi Frejdneberg polecamy portal:

http://freidenberg.ru/Vxod