Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Degórska Bożena

Degórska Bożena

dr Bożena Degórska – geograf, specjalizujący się w zagadnieniach gospodarki przestrzennej, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1979), doktorat (1999) w IGiPZ PAN, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN. Od blisko 30 lat prowadzi badania dotyczące przyrodniczych uwarunkowań rozwoju przestrzennego. W ostatnim okresie swoje zainteresowania koncentruje na procesach suburbanizacji oraz funkcjonowaniu obszarów zurbanizowanych w kontekście jakości życia człowieka.