Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Čolović Ivan

Čolović Ivan

Ivan Čolović (ur. 1938 w Belgradzie), historyk literatury i etnolog, antropolog kultury, był lektorem i wykładowcą we Francji, pracownikiem naukowym w Instytucie Etnologii Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk. W latach dziewięćdziesiątych występował przeciwko wojnie, był jednym z założycieli i wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Niezależnych Intelektualistów Belgradzki Krąg (1992), niezależnego Forum Pisarzy oraz niezależnej sieci uniwersyteckiej przy jugosłowiańskiej Fundacji Społeczeństwo Otwarte.

Jest pomysłodawcą serii wydawniczej XX vek, obejmującej antropologię i dziedziny pokrewne, która ukazywała się najpierw wydawnictwach państwowych, a od lat dziewięćdziesiątych jako jego prywatne wydawnictwo Biblioteka XX vek.

Opublikował m.in. „Književnost na groblju” (1983), „Divlja književnost” (1990), „Erotizam i književnost” (1990), „Bordelj ratnika” (1993), „Polityka symboli. Eseje o antropologii politycznej” (1997, wyd. pol. 2001), „Bałkany – terror kultury” (autorski wybór esejów przygotowany dla wydawnictwa Czarne i opublikowany po raz pierwszy w Polsce – 2007 i jako wydanie uzupełnione 2014; w Serbii książka ukazała się w 2008). Dwie ostatnie wraz z „Pożegnaniem z tożsamością” to trylogia poświęcona analizie nacjonalizmu etnicznego i populizmu oraz ich skrajnej postaci – jugosłowiańskim wojnom końca XX wieku. Ten temat bada również w innym ujęciu, poprzez odbicie w muzyce pop i manipulacji mitem – „Etno. Opowieści o muzyce świata w Internecie” (2006, wyd. pol. 2012), „Śmierć na Kosowym Polu. Historia mitu kosowskiego” (2016, wyd. pol. 2019). W 2020 ukazała się jego najnowsza książka „Virus u tekstu”.

Čolović jest laureatem m.in. nagrody Herdera (2000), kawalerem francuskiej Legii Honorowej (2001), doktorem hc Uniwersytetu Warszawskiego (2010) i zagranicznym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności (2018).