Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Cieślik Jerzy

Cieślik Jerzy

Jerzy Cieślik, dr hab., profesor w Akademii Leona Koźmińskiego, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości, w którym od lat prowadzone są badania nad polskimi przedsiębiorstwami. Specjalizuje się w problematyce przedsiębiorczości, innowacji i międzynarodowych stosunków gospodarczych. W latach 1990–2003 był członkiem zarządu, a w 1996–2000 prezesem zarządu Ernst & Young Polska. Inicjator wielu projektów szkoleniowo-doradczych wspierających ambitne formy przedsiębiorczości. Założyciel i Koordynator Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA). Członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości.