Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Błażejczyk Krzysztof

Błażejczyk Krzysztof

prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk – geograf, klimatolog. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1973). Stopień doktora nauk geograficznych (1981) i stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi (1994) uzyskał w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. W 2005 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk o Ziemi. Specjalizuje się w bioklimatologii człowieka. Od przeszło 30 lat prowadzi badania leczniczych właściwości klimatu. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących wpływu klimatu na zdrowie człowieka. Jest autorem wielu metod badawczych z zakresu bioklimatologii człowieka.