Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Bielecka-Prus Joanna

Bielecka-Prus Joanna

Joanna Bielecka-Prus, doktor socjologii, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka socjologii i pedagogiki w KUL. Obecnie jej specjalnością naukową jest socjologia kultury, ksenologia oraz problematyka migracji. Brała udział, jako członek zespołu badawczego, w wielu projektach krajowych międzynarodowych, m.in. „Mobile Identities: Migration and Integration in Transnational Communities” finansowanego w ramach European Fund for the Integration of non-EU Immigrants 2013–2015 oraz „Polish female migrants and their families – a study of care deficyt” w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, Europejski Uniwersytet Wschodni, Erasmus+ 2014–2016,  „Standardised Procedures for Recruiting, Promotion and Integration of Qualified Immigrants from Third-Countries in the Baltic Sea Region”, 2015–2018, CJD, Germany. Jest autorką i współautorką ponad 50 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Od 2007 jest członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego  Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.