Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Autorzy » Buczkowski Konrad

Buczkowski Konrad

Konrad Buczkowski – asystent w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Prawnik i kryminolog. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa karnego gospodarczego, przestępczości ekonomicznej, ubezpieczeniowej i prania pieniędzy. Zajmuje się badaniem zmian przestępczości związanych z rozwojem technologicznym.