Wydawnictwo Akademickie SEDNO » „Możemy lepiej!” – rozmowa z prof. Adamem Przeworskim w „Polityce”

„Możemy lepiej!” – rozmowa z prof. Adamem Przeworskim w „Polityce”

W „Polityce” (4/2018) ukazała się rozmowa z politologiem prof. Adamem Przeworskim („Możemy lepiej!”, https://www.polityka.pl/…/1735100,1,prof-adam-przeworski-o-…), jednym z autorów ostatniego numeru „Studiów Socjologiczno-Politycznych. Seria Nowa” (2/07/2017, https://wydawnictwosedno.pl/…/studia-socjologiczno-polityc…/) – jak łatwo zjechać ku dyktaturze i dlaczego długo trwają (test negatywny na brak dyktatury: rządy przegrywają i oddają władzę), o nowych instytucjonalnych pomysłach urealniania współczesnej demokracji, o tym, jak i do czego musi dojrzeć opozycja, kiedy niemoralność w polityce jest cnotą. I wiele innych ciekawych myśli, podobnie jak w artykule Profesora „A Conceptual History of Political Regimes: Democracy, Dictatorship, and Authoritarianism” w „Studiach”.