Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Fragmenty książki „Tito” w „Plus Minus”

Fragmenty książki „Tito” w „Plus Minus”

„Plus Minus” z 9–10 czerwca 2018 r. publikuje fragment książki Jožego Pirjevca „Tito”.

http://www.rp.pl/Plus-Minus/306079864-Tito-nie-ograniczal-sie-jedynie-do-krolewskich-rezydencji-w-Belgradzie.html&cid=44&template=restricted