Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Ernest Skalski w „GW” o przyczynach wybuchu I wojny światowej i analogiach do obecnej sytuacji w Rosji i na świecie