Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska recenzuje powieść Feriego Lainščka