Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Anna Leszkowska w „Sprawach Nauki” pisze o książce Jacka Neckara

Anna Leszkowska w „Sprawach Nauki” pisze o książce Jacka Neckara

Anna Leszkowska w „Sprawach Nauki”, nr 6-7/2019 zamieszcza recenzję książki Jacka Neckara „Ewolucyjna psychologia osobowości. O naturze człowieka w ujęciu darwinowskim”. Pisze w niej m.in.:
„Wśród przedstawionych w monografii kierunków dalszego wykorzystania teorii ewolucji do wyjaśnienia zachowań ludzkich szczególne miejsce wydaje się mieć teoria konstruowania niszy ekologicznej. Najważniejszym jej aspektem jest ewolucja kultury i cywilizacji, która dokonuje się w sposób równoległy i częściowo autonomiczny wobec ewolucji biologicznej.
Uznanie i rozbudowa tych trzech kwestii: biologicznej natury człowieka, ograniczeń w wyjaśnianiu jego zachowań przez odwołanie się do teorii ewolucji oraz otwarcie ewolucjonizmu na nowe trendy i odkrycia biologów jest zdaniem autora warunkiem wprowadzenia z sukcesem perspektywy ewolucyjnej do psychologii”.

http://www.sprawynauki.edu.pl/archiwum/dzialy-wyd-elektron/286-recenzje-el/4136-o-psychologicznej-naturze-czlowieka