Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Usługi wydawnicze

Usługi wydawnicze

Zapraszamy do współpracy

 

Oferujmy autorom i podmiotom instytucjonalnym usługi profesjonalnego opracowania redakcyjnego, graficznego

i technicznego książek oraz druku, reklamy i sprzedaży. Dystrybucją naszych publikacji zajmuje się m.in. jeden z największych dystrybutorów w kraju – Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut Sp. z o.o.

Przygotowanie tekstów, layoutów i okładek powierzamy zespołowi doświadczonych redaktorów, korektorów, grafików

i studiom DTP. Współpracujemy z drukarniami offsetowymi oraz cyfrowymi, zapewniamy sprawne i zgodne z ustalonym harmonogramem wydanie powierzonych nam książek.

 

Cykl wydawniczy trwa zwykle od 3 do 6 miesięcy i zależy od objętości tekstu oraz liczby opracowywanych graficznie ilustracji (map, wykresów, rysunków itp.).

 

Zakres usług wydawniczych:

 • redakcja merytoryczna
 • trzy korekty
 • korekta techniczna
 • projekt okładki i stron tytułowych (stron działowych)
 • projekt layoutu
 • skład i łamanie
 • opracowanie i przygotowanie do druku ilustracji (mapy, zdjęcia, rysunki i in.)
 • skanowanie (np. starych dokumentów)
 • druk offsetowy lub cyfrowy
 • mailing do bibliotek
 • dystrybucja
 • sprzedaż książki w postaci e-booków
 • prezentacja i sprzedaż tytułów na naszej stronie internetowej i na stronach naszych partnerów wydawniczych.

 

 

Wycena usług wydawniczych jest przygotowywana dla każdego tytułu indywidualnie, na podstawie objętości tekstu, liczby ilustracji, nakładu, a także harmonogramu prac w przypadku zamówień ekspresowych (z terminem wydania do dwóch miesięcy od daty dostarczenia tekstu do wydawnictwa).

 

Prosimy o kontakt:

Wydawnictwo Akademickie Sedno

00-696 Warszawa

ul. J. Pankiewicza 3

tel./faks +48 22 46 48 797

e-mail: info@wydawnictwosedno.pl