Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Woźniakowska-Fajst Dagmara

Woźniakowska-Fajst Dagmara

Dagmara Woźniakowska-Fajst – doktor nauk prawnych, kryminolożka. Adiunkt w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Interesuje się wiktymologią, problematyką nękania na tle emocjonalnym, zachowaniami dewiacyjnymi nieletnich i kobiet, medialnym prezentowaniem przestępczości oraz polityką wymiaru sprawiedliwości. Członkini Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.