Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Wójcik Dobrochna

Wójcik Dobrochna

Dobrochna Wójcik – profesor prawa i doktor psychologii. W latach 1963–2007 pracownik naukowy w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, a od 1992 r. do dziś w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, w tym kilka lat jako kierownik Sekcji Prawa Karnego i Kryminologii. Problematyka badawcza: m.in. przestępczość nieletnich, problematyka agresji, badania ofiar przestępstw, zagadnienia mediacji. Współzałożycielka Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce; konsultant naukowy Polskiego Centrum Mediacji. Współautorka eksperymentalnego programu mediacji w sprawach nieletnich (B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik: Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i badań, 2001). Członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.