Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Więckowski Marek

Więckowski Marek

dr hab. Marek Więckowski, profesor PAN; od 1 stycznia 2013 kierownik Zakładu Geografii Miast i Ludności; Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego; redaktor naczelny czasopisma „Geographia Polonica”. Członek Komitetu Sterującego Komisji Geografii Turyzmu, Rekreacji i Globalnych Zmian w Międzynarodowej Unii Geograficznej. Kierownik i uczestnik wielu projektów międzynarodowych i krajowych. Autor kilkudziesięciu książek: naukowych, popularno-naukowych (m.in. Polskie naj – nominowana w roku 2000 do nagrody im. H. Steinhausa na najlepszą książkę popularno-naukową), podręczników (m.in. Odkrywamy świat – w 2004 wyróżnienie na 46 Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem, a także najnowszych serii podręcznikowych: Oblicza geografii 1-3 – do geografii w liceum oraz Na tropach przyrody 4-6 – do przyrody w szkole podstawowej – w 2013 r. wyróżnienie na XIX Targach Edukacyjnych w Kielcach) oraz współautor encyklopedii. Zainteresowania badawcze: studia nad granicami, geografia turyzmu, mobilność.