Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Szmyd Jakub

Szmyd Jakub

mgr Jakub Szmyd – absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (2008) oraz Wydziału Geologii (2010) Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 2005). Prowadzi badania z zakresu meteorologii i klimatologii stosowanej. Zainteresowania naukowe dotyczą szczególnie zjawiska fali orograficznej w Karpatach Polskich i jej wpływu na lotnictwo. Od 2008 r. członek Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej i sekretarz naukowy Komisji Zadań Olimpiady.