Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Świątek Dariusz

Świątek Dariusz

dr Dariusz Świątek, absolwent Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2000), doktor nauk o Ziemi (2009). Członek zespołu badawczego IGiPZ PAN (od 2000), w latach 2005–2007 pracował w Centre for Urban and Regional Development Studies na uniwersytecie w Newcastle w Wielkiej Brytanii. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych finansowanych przez różne instytucje i programy (ESRC-UK, ESPON, INTERREG). Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych (w tym 3 książek), współpracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.