Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Šoljan Antun

Šoljan Antun

Antun Šoljan (1932–1993), chorwacki poeta, pisarz, tłumacz i krytyk literacki. Jeden w głównych inicjatorów zmian paradygmatów estetycznych w chorwackiej literaturze na początku lat 50. XX wieku (od nazwy czasopisma „Krugovi” – członek tzw. generacji krugovašów). Modernizacja ekspresji literackiej dokonuje się u Šoljana zarówno na poziomie formy wyrazu, jak i doboru tematyki. Podobnie jak wielu pisarzy ze swojej generacji, Šoljan wyzwala literaturę od dyktatu legendy wojennej, a w ślad za tym – wprowadza do niej nową wrażliwość i otwiera ją na nowe horyzonty. Jego proza koncentruje się na jednostce, nie na grupie; eksponuje sceptycyzm, a nie optymizm charakteryzujący pokolenie piszące o wojnie; stawia akcent na wieloznaczność, nie na schematyzm. Dylematy jego bohaterów dotyczą życia codziennego, ale przy tym odnoszą się do ważkich filozoficznych pytań, wpisując się w ducha epoki powojennej w literaturze zachodniej.

W przekładzie na język polski ukazały się dotąd dwie powieści Šoljana: „Zdrajcy” („Izdajice”, przeł. Bożena Nowak, 1972) oraz „Port” („Luka”, przeł. Maria Krukowska, 1981).