Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Robinson Michaił

Robinson Michaił

Michaił Robinson, ur. 1949, historyk, doktor habilitowany, od 1977 pracuje w Instytucie Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, od 2010 jest zastępcą dyrektora Instytutu.

Wiceprzewodniczący Komisji Historii Slawistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (1993), redaktor naczelny czasopisma „Sławianowiedienije” (2007).

Badacz dziejów slawistyki rosyjskiej II połowy XIX i I połowy XX wieku, opublikował wiele artykułów w czasopismach naukowych i monografię Losy elity akademickiej. Rosyjska slawistyka od 1917 roku do początku lat 30.