Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Rancew-Sikora Dorota

Rancew-Sikora Dorota

Dorota Rancew-Sikora, dr hab. socjologii, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się badaniami jakościowymi w obszarze życia codziennego i kultury, wykorzystując m.in. metodologię analizy konwersacyjnej i analizy dyskursu. Autorka książek: Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Warszawa 2007 i Sens polowania, Warszawa 2009 oraz artykułów m.in. w „Studiach Socjologicznych”, „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Studiach Humanistycznych”. Redaktorka i współredaktorka naukowa monografii zbiorowych Podróż i miejsce, Gdańsk 2009, Kreacje i nostalgie, Warszawa 2009, Miasto nie-miasto, Gdańsk 2010, O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia, Gdańsk 2013, Mobility to the edges of Europe, Warszawa 2016. Działa w Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Konsorcjum Naukowym Analiza Dyskursu.