Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Raciniewska Alicja

Raciniewska Alicja

Dr Alicja Raciniewska, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie prowadzi wykłady autorskie i warsztaty z socjologii mody, badań społecznych oraz prognozowania i analizy trendów. Uczestniczka wielu grantów badawczych, autorka publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą: społecznego znaczenia mody; zjawisk i tendencji w modzie współczesnej analizowanych z perspektywy kultury materialnej i wizualnej oraz krytyki postkolonialnej; mody polskiej oraz innowacji społecznych. Aktualnie przygotowuje pracę habilitacyjną poświęconą współczesnej modzie polskiej.