Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Popowska-Taborska Hanna

Popowska-Taborska Hanna

Hanna Popowska-Taborska jest slawistką, językoznawcą, emerytowanym profesorem Instytutu Slawistyki PAN. Autorka licznych prac dotyczących historii i statusu języka kaszubskiego, współautorka piętnastu tomów „Atlasu językowego kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich” (1964–1978). Wraz z prof. Wiesławem Borysiem opracowała sześciotomowy „Słownik etymologiczny kaszubszczyzny” (1994–2010).

Jako badaczka dziejów Słowiańszczyzny opublikowała m.in. książki „Dawne pogranicze językowe polsko-dolnołużyckie” (1965), „Z językowych dziejów Słowiańszczyzny” (2004), „Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka” (1991, 1993, 2014; tłumaczenie na słoweński, 2005).

Książka „Zapisywane z doskoku” jest pierwszą nienaukową książką H. Popowskiej-Taborskiej. Pisana początkowo wyłącznie dla przebywającej za granicą córki opowiada w formie luźnych zapisów o życiu autorki urodzonej w roku 1930 w Warszawie i o losach jej rodziny od pokolenia dziadków poczynając aż po drugą dekadę wieku XXI.