Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Pawliszak Piotr

Pawliszak Piotr

 

Piotr Pawliszak, dr socjologii, adiunkt w Instytucie Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Autor książki Organizacja konwersji ruchu Focolari (2003) oraz wielu artykułów naukowych analizujących strategiczne i tożsamościowe użycie przez aktorów społecznych środków symbolicznych oraz dyskursywnych procesów reprodukcji i przemian struktur kulturowych i struktur władzy. W badaniach posługuje się metodami jakościowymi, głównie z obszaru analizy dyskursu, analizy narracyjnej i semiotyki. Ostatnio zajmuje się badaniami symbolicznych konfliktów technologicznych, szczególnie biotechnologii i procesów selekcji i rekonstrukcji ryzyka ekologicznego, zdrowotnego i społecznego.