Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Pałczyński Cezary Marek

Pałczyński Cezary Marek

prof. dr hab. n. med. Cezary Marek Pałczyński – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii. Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1983). Stopień doktora nauk medycznych (1989) uzyskał na Wydziale Lekarskim AM w Łodzi, stopień doktora habilitowanego w zakresie medycyny – alergologii (2002) – w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych w 2006 roku. Specjalizuje się w ocenie skutków oddziaływania czynników środowiskowych na organizm człowieka. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących zagadnień z tego zakresu.  Jest ekspertem Komisji Europejskiej.