Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Niemierko Bolesław

Niemierko Bolesław

Prof. dr hab. Bolesław Niemierko bada przebieg i wyniki uczenia się młodzieży. Interesują go prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne tego procesu oraz metody sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. Jest pionierem zastosowań testów do tego celu i ostrym krytykiem nadużyć, do jakich w związku z nimi dochodzi w autorytarnych systemach kształcenia.

Pracował w wielu instytucjach naukowo-dydaktycznych, m.in. w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie i na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie pracuje w Zakładzie Wspomagania Rozwoju sopockiego Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS. Dochował się 32 doktorów pedagogiki, patronuje Polskiemu Towarzystwu Diagnostyki Edukacyjnej w Krakowie.

Opublikował m.in.: O powodzeniu nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej (1969), Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe (1975), Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Teoria i zastosowania (1990), Pomiar wyników kształcenia (1999), Ocenianie szkolne bez tajemnic (2002), Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki (2007), Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki (2009). Jego zainteresowania to także fotografia, tenis stołowy, pływanie, kultura iberyjska.