Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Niedźwieńska Agnieszka

Niedźwieńska Agnieszka

Agnieszka Niedźwieńska, psycholog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Psychologii PAN i Society for Applied Research in Memory and Cognition. Zajmuje się m.in. pamięcią autobiograficzną, pamięcią prospektywną, zniekształceniami pamięciowymi. Kieruje Applied Memory Research Laboratory. Autorka i redaktorka książek (m.in. Samoregulacja w poznaniu i działaniu, Poznaj samego siebie, czyli o źródłach samowiedzy) oraz licznych artykułów. Laureatka nagrody Prezesa Rady Ministrów za książkę Poznawcze mechanizmy zniekształceń w pamięci zdarzeń.