Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Milewski Paweł

Milewski Paweł

mgr Paweł Milewski – klimatolog, absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (2011), członek Stowarzyszenia Klimatologów Polskich (od 2010) i Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 2011). Jego zainteresowania badawcze skupiają się na bioklimatologii człowieka, zagadnieniach klimatu lokalnego – zwłaszcza miast i obszarów leśnych oraz na wykorzystaniu narzędzi GIS w klimatologii. Esperantysta.