Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Jeziorski Marek

Jeziorski Marek

Marek Jeziorski, urodzony w Krakowie w 1959 r., tłumacz języka albańskiego.

Dyplomata z ponad trzydziestoletnim stażem. Ambasador Tytularny. Pracował na placówkach dyplomatycznych w Albanii (dwukrotnie), Niderlandach i Hiszpanii. Doradca i starszy doradca Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych zajmujący się zagadnieniami międzyetnicznymi na Bałkanach (1993–1999).

W latach 2010–2011 zaangażowany w przygotowanie i realizację zadań Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej w dziedzinie polityki rozszerzenia UE. Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny RP w Republice Albanii (2012–2016).

Współautor, wraz z Jerzym Wiśniewskim, „Słownika albańsko-polskiego, polsko-albańskiego” (1992 i 2010). Autor przekładu z języka albańskiego powieści Ismaila Kadarego „Kronika w kamieniu”

Odznaczony Tytułem i Medalem „Za Szczególne Zasługi Cywilne” przyznanym przez Prezydenta Republiki Albanii (2016).