Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Magdalena Wąs

Magdalena Wąs

Magdalena Wąs (ur. 1975) – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, w 1999 roku z tytułem magistra ukończyła serbistykę (z językiem chorwackim) oraz rusycystyczne studia licencjackie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2005 roku zajmuje się tłumaczeniem ustnym oraz pisemnym z chorwackiego, serbskiego i bośniackiego różnego rodzaju tekstów  (m.in. umów, katalogów, filmu dokumentalnego). W latach 2006–2007 pracowała w szkole językowej jako lektorka języka chorwackiego. W 2013 roku dla Fundacji Pogranicze przełożyła powieść Gordany Kuić pt. Zapach deszczu na Bałkanach.

Dla polskich portali internetowych (pk.org.pl, tolerancja.pl) we współpracy z portalem birn.eu.com tłumaczyła teksty publicystyczne, m.in.: Sabina Nikšić Bośniaccy muzułmanie – zagrożenie czy szansa dla Europy, Barbara Matejčić Małżeństwa mieszane – ciężar a nie wolność wyboru, Davor  Konjikušić Muzyka leczy rany w byłej Jugosławii, Nenad Radičević Dziedzictwo zbrodni wojennych przeszkodą w ustanowieniu pokoju na Bałkanach, Momir Turudić Powracających Romów sen o Niemczech, Barbara Matejčić  Chorwaci i Inni.

Od 2000 roku pracuje jako przewodnik turystyczny po Chorwacji i pozostałych krajach byłej Jugosławii, a także po Wrocławiu.