Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Łubieńska Katarzyna

Łubieńska Katarzyna

Katarzyna Łubieńska, absolwentka informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia MBA oraz liczne kursy zawodowe i studia podyplomowe z zakresu informatyki na PJWSTK. W czasie swej kariery zawodowej była członkiem zespołu (programistą i analitykiem), kierownikiem projektu, dyrektorem informatyki i członkiem zarządu. Pracowała w Instytucie Maszyn Matematycznych, w fabrykach, firmach informatycznych i firmach usług finansowych. Pracowała w zespołach informatycznych w USA i Indiach. Obecnie jest informatykiem w urzędzie państwowym.