Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Kumięga Łukasz

Kumięga Łukasz

Łukasz Kumięga, doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Katedrze Językoznawstwa Germańskiego Uniwersytetu w Düsseldorfie oraz wykładowca na kursach integracyjnych w Forum Edukacji w Düsseldorfie. Post-doc w projekcie badawczym „Migranci z Polski w Niemczech – aspekty kulturowe” (Instytut Spraw Polskich w Darmstadt). Jego zainteresowania badawcze dotyczą: krytycznej analizy dyskursu, analizy dyspozytywu, ekstremizmu politycznego w Niemczech i w Polsce, komunikacji międzykulturowej i dyskursu migracyjnego. Autor monografii Rechtsextremistischer Straßendiskurs in Deutschland (2013, Peter Lang), współredaktor tomów: (Kon)texte des Politischen (2017, Beltz Juventa), Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne (2016, Universitas), Verortungen des Dispositiv-Begriffs. Analytische Einsätze zu Raum, Bildung, Politik (2013, Springer VS), Mediendiskursanalyse. Diskurse-Dispositive-Medien-Macht (2012, Springer VS), Globalization, Discourse, Media: In a Critical Perspective (2010, WUW). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.