Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Kuchcik Magdalena

Kuchcik Magdalena

dr Magdalena Kuchcik – absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1995), doktor nauk o Ziemi (2000), członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej (od 2009) i redakcji „Geographia Polonica” (od 2002). Klimatolożka prowadząca badania z zakresu bioklimatologii, topoklimatologii oraz klimatologii miejskiej. Zainteresowania naukowe dotyczą szczególnie wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych na człowieka, w tym na zachorowalność i umieralność.