Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Krzyżanowska Natalia

Krzyżanowska Natalia

Dr Natalia Krzyżanowska jest post-doctoral fellow w Instytucie Socjologii Örebro University (Szwecja) i adiunktem w Katedrze Socjologii i Etyki Gospodarczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W pracy naukowej stara się eksplorować z perspektywy socjologii, filozofii i badań gender zagadnienia związane ze zmieniającymi się relacjami między (zmediatyzowaną) sferą publiczną i sferą prywatną. Obecnie jest kierownikiem dwóch projektów nadawczych „Społeczne konstruowanie macierzyństwa w dyskursach polskiej sfery publicznej po 1989” oraz „Commodification of Motherhood”. Publikowała w wielu czasopismach polskich i zagranicznych a monografia Kobiety w (polskiej) sferze publicznej po 1989 otrzymała w 2013 roku nagrodę „Kultury i Edukacji”. Więcej informacji wraz z pełną listą publikacji https://www.oru.se/personal/natalia_krzyzanowska