Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Kossowska Anna

Kossowska Anna

Anna Kossowska – profesor  nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, socjolog i kryminolog. Kierownik Zakładu Kryminologii INP PAN, wykłada kryminologię w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii oraz członek Komitetu Redakcyjnego „Archiwum Kryminologii”. Główne zainteresowania naukowe to problematyka związków zmiany społecznej z przestępczością, funkcjonowanie kontroli społecznej, zapobieganie przestępczości oraz teorie kryminologiczne.