Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Konopka Adam

Konopka Adam

Adam Konopka, doktorant Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim (blok językoznawstwo). Absolwent socjologii i stosunków międzynarodowych. Pisze rozprawę doktorską o prasowym dyskursie dotyczącym regulacji urodzin w PRL-u w latach 1956–1989. Wśród jego zainteresowań znajduje się analiza dyskursu, socjologia ruchów społecznych oraz feministyczne wykorzystanie myśli Karola Marksa. Publikował w „Miscellanea. Anthropologica et Sociologica” i „Władzy Sądzenia”.