Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Dudek Wojciech

Dudek Wojciech

dr n. med. Wojciech Dudek –  lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny pracy. Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1997). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi (2006). Specjalizuje się w ocenie skutków oddziaływania czynników środowiskowych i zawodowych na organizm człowieka. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących zagadnień z tego zakresu.  Jest członkiem towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych.