Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Lieven Dominic

Lieven Dominic

Dominic Lieven, ur. 1952, jest brytyjskim historykiem, profesorem w Cambridge University oraz członkiem British Academy i Royal Historical Society. Specjalizuje się w historii Rosji od czasów wojen napoleońskich do upadku imperium. Pochodzi z arystokratycznej rodziny wywodzącej się z Niemców bałtyckich (obecnie Estonia), której przedstawiciele sprawowali ważne funkcje polityczne i wojskowe w imperialnej Rosji. Mieszka w Japonii oraz Wielkiej Brytanii. „W pożogę. Imperium, wojna i koniec carskiej Rosji” jest jego pierwszą książką przetłumaczoną na język polski.

Opublikował m.in.: Russia and the Origins of the First World War (1983), Russia’s Rulers under the Old Regime (1989), The Aristocracy in Europe 1815/1914 (1992), Nicholas II: Emperor of all the Russias (1993), Empire. The Russian Empire and its Rivals (2003), Russia Against Napoleon: The Battle for Europe, 1807 to 1814 (2009).