Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Czerwiński Maciej

Czerwiński Maciej

Maciej Czerwiński, slawista, krytyk literacki, tłumacz. Profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii i artykułów naukowych, esejów i tekstów publicystycznych dotyczących zagadnień językowych, literackich i kulturowych na obszarze Chorwacji oraz byłej Jugosławii (m.in. badań semiotycznych nad narracją historyczną, wyobraźnią historyczną w prozie artystycznej). Projekty naukowe realizował w Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet Yale) oraz w Niemczech (Uniwersytet w Jenie). Był współtwórcą wystawy „Adriatycka Epopeja. Ivan Meštrović“ (Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017), autorem syntezy historii Chorwacji pt. „Chorwacja. Dzieje, kultura, idee“ (Kraków, 2020 – książka została laureatką Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka w tym samym roku). Obecnie pracuje nad dziedzictwem kulturowym Dalmacji w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza chorwacko-włoskiego oraz obecności w kulturze tradycji śródoziemnomrskiej. Tłumaczył takich pisarzy jak Umberto Eco, August Šenoa, Miljenko Jergović, Nina Mitrović, Slavenka Drakulić, Predrag Matvejević.