Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Czarnecka-Dzialuk Beata

Czarnecka-Dzialuk Beata

Beata Czarnecka-Dzialuk – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Zajmuje się problemami reagowania na przestępczość nieletnich, wprowadzania sprawiedliwości naprawczej do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności mediacji w sprawach karnych oraz nieletnich. Członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, członek Zarządu Europejskiego Forum na rzecz Sprawiedliwości Naprawczej.