Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Biel Łucja

Biel Łucja

dr hab. Łucja Biel, anglistka, językoznawca i przekładoznawca, adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Pracowni Badań Korpusowych, sekretarz generalna European Society for Translation Studies, zastępca redaktor naczelnej wydawanego w Londynie periodyku „The Journal of Specialised Translation”, autorka licznych publikacji z zakresu przekładu prawnego i prawniczego oraz dyskursu instytucjonalnego (w tym monografii Lost in the Eurofog. The Textual Fit of Translated Law, 2014, Peter Lang).