Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Bedyńska Sylwia

Bedyńska Sylwia

Sylwia Bedyńska, doktor psychologii, adiunkt na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Swe zainteresowania badawcze ogniskuje wokół oddziaływania negatywnych stereotypów na osiągnięcia uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu stereotypu na osoby, których ten stereotyp dotyczy, np. zdolne matematycznie dziewczęta zgodnie ze stereotypem powinny być słabe z matematyki. Badania nad tym zjawiskiem – fenomenem zagrożenia stereotypem – opisujące zachowanie inteligentnych blondynek czy uzdolnionych matematycznie dziewcząt, stały się kanwą artykułów naukowych oraz popularnonaukowych. Interesuje się także zagadnieniami statystycznymi i metodologią badań psychologicznych – jest współautorką trzytomowej serii podręczników akademickich Statystyczny drogowskaz oraz autorką serii artykułów popularyzujących wiedzę statystyczną i metodologiczną w „Nowinach Psychologicznych” oraz „E-Biuletynie SPSS Polska”.