Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Profesor Zdzisław Darasz pisze o biografii „Tito” Jožego Pirjevca

Profesor Zdzisław Darasz pisze o biografii „Tito” Jožego Pirjevca

Recenzja prof. Zdzisława Darasza została opublikowana w „Poznańskich Studiach Slawistycznych” (15/2018).

Pełny tekst recenzji (rekomendujemy jej lekturę, zwłaszcza uwagi prof. Darasza dotyczące uwikłań narracji historycznej  w ideologiczne i metodologiczne pułapki) jest dostępny w pdf-ie pod linkiem czasopisma:

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/18673