Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Zawadzki Michał

Zawadzki Michał

Michał Zawadzki, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, absolwent filozofii i socjologii (studia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistyczne UMK w Toruniu), pracuje w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania naukowe w nurcie krytycznym zarządzania, przedmiotem jego zainteresowań są szczególnie patologie w procesach zarządzania edukacją. Autor kilkunastu rozdziałów i artykułów naukowych, aktualnie przygotowuje kilka publikacji książkowych popularyzujących Critical Management Studies w Polsce. Laureat Stypendium Miasta Krakowa, stypendysta European Educational Research Association oraz wydawnictwa SAGE. Gra na perkusji w zespole jazzrockowym Uda.