Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Śleszyński Przemysław

Śleszyński Przemysław

dr hab. Przemysław Śleszyński, profesor w IGiPZ PAN (od 2009), absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW (1996), członek Towarzystwa Urbanistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Geograficznego, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prowadzi badania z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej (m.in. transformacja miast i regionów, lokalizacja działalności gospodarczej, przemiany ludnościowe, mobilność i dostępność przestrzenna, geografia wyborcza, estetyka krajobrazu). Dorobek naukowy obejmuje ponad 200 publikacji, w tym 15 monografii oraz wiele opracowań popularnonaukowych i publicystycznych. Kierownik lub ekspert w około 80 projektach naukowych i aplikacyjnych (1997–2013), realizowanych dla instytucji międzynarodowych, rządu i Sejmu RP, samorządów oraz podmiotów prywatnych.