Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Kowalkowski Alojzy

Kowalkowski Alojzy

prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski – gleboznawca specjalizujący się w badaniach genezy pokrywy glebowej ze szczególnym uwzględnieniem dawnych i współczesnych środowisk peryglacjalnych jej powstawania.  Prowadził liczne prace badawcze w wielu regionach Polski, Niemiec i państw skandynawskich. Autor ponad 470 opublikowanych prac naukowych, w tym 148 rozpraw, studiów i monografii oraz 130 artykułów naukowych.