Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Korcelli Piotr

Korcelli Piotr

prof. dr hab. Piotr Korcelli, emerytowany profesor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Prace badawcze dotyczące systemów miejskich i regionalnych, wewnętrznej struktury miast, migracji, w tym migracji międzynarodowych. W latach 2007–2010 przewodniczący zespołu ekspertów opracowującego projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.