Wydawnictwo Akademickie SEDNO » Kopytowska Monika

Kopytowska Monika

Dr Monika Kopytowska jest adiunktem w Zakładzie Pragmatyki Językowej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie prowadzi badania w dziedzinie dyskursu mediów, komunikacji międzykulturowej oraz tożsamości w kontekście konfliktu. Profesor wizytujący na University of Nairobi (2011–2012) oraz egzaminator zewnętrzny tamże (2012–2014). Laureatka prestiżowego stypendium (2011) Departamentu Stanu USA dla edukatorów medialnych (SUSI). W latach 2012–2013 odbyła staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie w Lancaster (Wielka Brytania). Redaktor naczelny czasopisma „Lodz Papers in Pragmatics” (Mouton de Gruyter). Autorka licznych publikacji z zakresu analizy dyskursu i pragmatyki.